JAPAN Race Card (Tokyo City Keiba) – Friday, May 26

Japan PDF Form Guide (English & Chinese) Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Tokyo City Keiba.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

1:30PM Race 1 3YO (JPY3,230,000) Dirt–1600m
1 Jin Stage 3C Hisayoshi Higashihara [1] 56
2 Strike 3C Sho Yoshii [2] 56
3 Champagne Fight 3C Taito Mori [3] 56
4 You Hinata 3F Genki Fujimoto [4] 54
5 Candy Girl 3F Naoki Machida [5] 54
6 Miss Beans 3F Hiroshi Chida [6] 54
7 Assos 3C Joji Wada [7] 56
8 Hidaka Honsen 3F Tsubasa Sasagawa [8] 54

2:00PM Race 2 3YO (JPY3,230,000) Dirt–1400m
1 Katteni Shiyagare 3C Taito Mori [1] 56
2 Sweepstakes 3F Ryo Fujita [2] 54
3 Sour Candy 3F Genki Fujimoto [3] 54
4 Gobangaino Mary 3F Kanta Taniuchi (3) [4] 51
5 Lampron 3C Ryo Nobata (1) [5] 56
6 Esprit Richard 3C Takayuki Yano [6] 56
7 Shanghai Magokoro 3F Keita Nishi [7] 54
8 Cosmo Mocha 3F Tsubasa Sasagawa [8] 55

2:30PM Race 3 3YO (JPY3,230,000) Dirt–1200m
1 Love Love Kurofune 3F Keita Nishi [1] 55
2 Sand Empress 3F Tsubasa Sasagawa [2] 54
3 Sabuno Chance 3F Yoichi Ando [3] 54
4 Relation Heart 3F Takayuki Yano [4] 54
5 Splash 3F Genki Fujimoto [5] 54
6 Kotobuki Ace 3C Aoi Shinoya [6] 56
7 Yamano Rich 3F Tadanari Konno [7] 54
8 Ryuno Tiger 3C Masaki Segawa [8] 56
9 T’s Apex 3F Sho Yoshii [9] 54
10 Ken Maxim 3C Yuki Eriguchi [10] 56

3:00PM Race 4 2YO (JPY7,600,000) Dirt–1200m
1 Jazz Blakey 2C Tsubasa Sasagawa [1] 54
2 Yuyu Lily 2F Reo Yokogawa [2] 54
3 Dona Maggy 2F Takayuki Yano [3] 54
4 Isaac 2C Ryota Sugawara (1) [4] 53
5 Andara Crystal 2F Genki Fujimoto [5] 54
6 Sakaben Moon 2C Joji Wada [6] 54

3:35PM Race 5 2YO (JPY7,600,000) Dirt–1200m
1 First Flower 2F Ryota Sugawara (1) [1] 53
2 Italo 2C Ryuji Tatsushiro [2] 54
3 El Mar 2F Joji Wada [3] 54
4 Dateno Shogun 2C Takayuki Yano [4] 54
5 Luvi 2F Keita Nishi [5] 54

4:10PM Race 6 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1600m
1 Bullbear Nano 6H Kota Motohashi [1] 56
2 Matchan Champ 4h Fumio Matoba [2] 56
3 Kanarra Creek 4G Tsubasa Sasagawa [3] 56
4 J K Faith 5m Ryota Sugawara (1) [4] 53
5 Yakumo 5h Ryo Fujita [5] 56
6 Direct Flight 7H Taito Mori [6] 56
7 Thurston Trust 5h Tadanari Konno [7] 56

4:45PM Race 7 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1400m
1 Bari Black 4G Yuki Eriguchi [1] 56
2 Rub’ Al Khali 4h Yoichi Ando [2] 56
3 Musashi Sinister 5h Shun Ishizaki [3] 56
4 Raintree 4m Taito Mori [4] 54
5 Tony Romance 4m Kenta Endo [5] 54
6 Reward Typhon 4h Kanta Taniuchi (3) [6] 53
7 Brave Sound 6G Kota Motohashi [7] 56
8 Brideal 4m Shunsuke Ishikawa [8] 54
9 Benino Fairy 5m Takayuki Yano [9] 54
10 Parfait Glace 4m Genki Fujimoto [10] 54
11 Big Hip Roof 4h Hiroshi Chida [11] 56
12 Cardinale 4m Norifumi Mikamoto [12] 54

5:20PM Race 8 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1200m
1 Nac Legend 5h Shohei Takahashi [1] 56
2 Big Brother 5h Shun Ishizaki [2] 56
3 Peaceful Time 6H Joji Wada [3] 56
4 Wing Wind 5H Kota Tanaka (3) [4] 53
5 Tavarua 4h Masashige Honda [5] 56
6 Kalahari 5G Masaki Segawa [6] 56
7 Derma Seiren 4m Shunsuke Ishikawa [7] 54
8 Kawakami Spark 6M Ryo Nobata (1) [8] 53
9 Plitvice 9M Shohei Nakamura [9] 54
10 Bossa Nova Flavor 4m Sho Yoshii [10] 54
11 Umada Yusaku 7H Shu Niihara (1) [11] 55
12 Rhein Gallant 8M Genki Fujimoto [12] 54
13 Riko Taizan 5h Taito Mori [13] 56
14 Ken Ryujo 6H Kanta Taniuchi (3) [14] 53

5:55PM Race 9 B3 (JPY3,990,000) Dirt–1400m
1 Full Gorilla 6H Ryota Sugawara (1) [1] 55
2 Estela 4h Masaki Segawa [2] 56
3 Sabuno Ryoma 4h Keita Nishi [3] 56
4 Saransk 4m Taito Mori [4] 54
5 Baraq 5m Ryo Fujita [5] 54
6 Citrusdal 4m Takayuki Yano [6] 54
7 Bellwood Tsukuba 4h Yoichi Ando [7] 56
8 Torbellino 6M Ryo Nobata (1) [8] 53

6:30PM Race 10 B3 (JPY4,560,000) Dirt–1400m
1 Perry Island 4h Takayuki Yano [1] 56
2 Fergus 4h Norifumi Mikamoto [2] 56
3 Nakagawa Faith 4m Yoichi Ando [3] 54
4 Blue Hour 7M Ryota Sugawara (1) [4] 53
5 Glorious Sceptre 4h Tsubasa Sasagawa [5] 56
6 For Donna 5m Naoki Machida [6] 54
7 Two Punks 5h Kota Motohashi [7] 56
8 Mongolian King 4h Taito Mori [8] 56
9 Kafuji Pentagon 4h Sho Yoshii [9] 56
10 Dynamiden 8H Keita Nishi [10] 56
11 Mont Saint Rex 5h Joji Wada [11] 56
12 Jun Yuko 7M Ryo Fujita [12] 54
13 Makoto Gokotai 5h Tadanari Konno [13] 56
14 Kyoei Sofia 8M Shu Niihara (1) [14] 53

7:10PM Race 11 A2 (JPY9,500,000) Dirt–1800m
1 Riko Seawolf 6H Tsubasa Sasagawa [1] 56
2 Noteworthy 5h Fumio Matoba [2] 56
3 Neo Brave 7H Yoichi Ando [3] 56
4 Mars Indy 8H Genki Fujimoto [4] 56
5 T’s Hakua 4m Ryuji Tatsushiro [5] 54
6 Breathtaking 8H Sho Yoshii [6] 56
7 Cannon Barows 7G Joji Wada [7] 56
8 Brig O’doon 6H Masashige Honda [8] 56
9 Abenin Dream 6H Tadanari Konno [9] 56
10 Mozu Ping Pong 6H Seiji Yamazaki [10] 56

7:50PM Race 12 C1 (JPY3,800,000) Dirt–1650m
1 Schon Hayti 4h Sojiro Goto (3) [1] 52
2 Caramia 5m Yoichi Ando [2] 53
3 To The Earth 4H Fumio Matoba [3] 55
4 Prism Rain 8H Naoki Machida [4] 57
5 Taro Meister 4h Takayuki Yano [5] 57
6 Deep Again 5h Tadanari Konno [6] 55
7 Musashi Glory 4h Shun Ishizaki [7] 57
8 Bridegroom 6G Norifumi Mikamoto [8] 57
9 Espresso 5h Genki Fujimoto [9] 57
10 Another Queen 7M Ryo Fujita [10] 55
11 Ten Okay O 4H Ryota Sugawara (1) [11] 56

Jincai Liu
Author: Jincai Liu