JAPAN Race Card (Urawa) – Friday, June 2

Japan PDF Form Guide (English & Chinese) Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Urawa.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

12:20PM Race 1 3YO (JPY2,660,000) Dirt–800m
1 Miyaji Minnie 3F Yoshimi Nakashima (4) [1] 50
2 Sarangsarangsarang 3F Yoshimi Hanzawa [2] 54
3 Shigeru Manten 3F Genki Fujimoto [3] 54
4 Momona 3F Akio Mikoshi [4] 54
5 Joy Luminous 3F Ryoma Kimatsuka (2) [5] 52
6 Otomeno Waltz 3F Tokoro Hotaru (3) [6] 51
7 Moeyo Jeanne 3F Toshio Uchida [7] 54
8 For Risty 3F Hiiro Muro (2) [8] 52
9 Nyx 3F Kentaro Usui [9] 54
10 Jodie Yuki 3F Naoya Hashimoto [10] 54
11 Pink Chan 3F Junichi Jitsukawa [11] 54
12 Kuri Princess 3F Kosei Akimoto [12] 54

12:50PM Race 2 3YO (JPY2,660,000) Dirt–800m
1 Dancing Cry 3F Tetsuya Takahashi [1] 54
2 Nissho Mirai 3F Kosuke Sakurai [2] 55
3 Ai Gold 3F Kosei Akimoto [3] 54
4 Kyoei Carina 3F Shoya Hozono [4] 54
5 Levain Monster 3C Ryo Nobata (1) [5] 56
6 Synergy Effect 3C Wataru Fujie [6] 57
7 Pikanchi Double 3F Yujiro Tanabata (1) [7] 53
8 Cutie Romera 3F Akio Mikoshi [8] 54
9 Nana Dream 3C Takayuki Yano [9] 57
10 Kitakara Kita Dia 3F Genki Fujimoto [10] 54

1:20PM Race 3 3YO (JPY2,470,000) Dirt–1400m
1 Maple Marron 3F Akio Mikoshi [1] 54
2 Sutekinicinderella 3F Toshiyuki Takahashi [2] 54
3 Longevity 3F Kosei Akimoto [3] 54
4 Kashino Queendom 3F Yoshimi Nakashima (4) [4] 50
5 Smile Drop 3F Daisuke Shoji [5] 54
6 Lani’s Grace 3F Yoshimi Hanzawa [6] 54
7 Honey Flash 3F Yujiro Tanabata (1) [7] 53
8 Mahinahina 3F Genki Fujimoto [8] 54
9 Lake Honey 3F Kentaro Usui [9] 54
10 Cat Line 3F Tokoro Hotaru (3) [10] 51
11 Brown Liberty 3F Shoya Hozono [11] 54
12 Jo Boginja 3F Hiiro Muro (2) [12] 52

1:50PM Race 4 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1400m
1 Rainbow Color 5m Ryota Sugawara (1) [1] 53
2 Buvons 5H Retsu Oikawa (3) [2] 53
3 Genie Bonita 4h Tetsuya Takahashi [3] 56
4 Two M Rocket 4G Taito Mori [4] 56
5 Daiei Bilberry 5m Wataru Fujie [5] 54
6 Water Lily 5M Naoya Hashimoto [6] 54
7 Cap 4h Hiroki Okamura [7] 56
8 Tete Avancer 4h Kosei Akimoto [8] 56
9 Hakuai Atom 5H Yoshimi Hanzawa [9] 56
10 Yuyu Gluck 6M Yoshimi Nakashima (4) [10] 50
11 Ryuo 7H Hiiro Muro (2) [11] 54
12 Media Jackal 5m Yuto Terashima [12] 54

2:25PM Race 5 C3 (JPY1,710,000) Dirt–1500m
1 T’s Rock 4h Tetsuya Takahashi [1] 56
2 Corodia 4m Yuki Furuoka (1) [2] 53
3 Berylune 5m Yujiro Tanabata (1) [3] 53
4 K T Yui 5m Hiiro Muro (2) [4] 52
5 Sayono Silvers 4h Wataru Fujie [5] 56
6 The Big Man 4H Keita Nishi [6] 56
7 Kaijin Believe 5h Koshi Yoshidome [7] 56
8 Premium Primo 6M Mitsuhiro Masuda [8] 54
9 Kimon’s Love 9M Yuto Kokubun [9] 54
10 Derma Oberon 4H Nobuhiko Sanrindo [10] 56
11 Candy Voice 4h Kazuhiro Kato [11] 56
12 Sky Perfect 4m Yoshimi Hanzawa [12] 54

3:00PM Race 6 C3 (JPY1,710,000) Dirt–1400m
1 Lord Ulysses 6G Yujiro Tanabata (1) [1] 55
2 Rase Grise 6G Ryuji Tatsushiro [2] 56
3 Jo Kai 5m Ryota Sugawara (1) [3] 53
4 Lovely Gal 7M Akio Mikoshi [4] 54
5 Surprise Gift 5m Yoshimi Nakashima (4) [5] 50
6 Enchant 4m Naoya Hashimoto [6] 54
7 S K Lawrence 4m Kazuhiro Kato [7] 54
8 Three Excellent 4H Yuki Yamanaka [8] 56
9 Sekirei Opera 4H Yoshimi Hanzawa [9] 56
10 Sweet Night 5m Joji Wada [10] 54

3:35PM Race 7 B3 (JPY5,130,000) Dirt–800m
1 Audelia 4h Kosei Akimoto [1] 57
2 El Roi 4h Ryoma Kimatsuka (2) [2] 53
3 Seek The Truth 7M Shu Niihara (1) [3] 54
4 Entakuno Kishi 4h Seiji Yamazaki [4] 55
5 Bell Seventeen 5m Tsubasa Sasagawa [5] 53
6 Siena Bright 5h Koshi Yoshidome [6] 57
7 Kamino Ho O 6H Taito Mori [7] 57
8 Presto Luce 6G Yuki Yamanaka [8] 55
9 Nissho Akki 4m Yujiro Tanabata (1) [9] 52
10 Kashino Recovery 4m Joji Wada [10] 53
11 Ryuno Angela 4M Yoshimi Nakashima (4) [11] 49
12 Rich Aroma 5m Hiiro Muro (2) [12] 53

4:10PM Race 8 C1 (JPY3,040,000) Dirt–1500m
1 Rosso Amore 6M Dai Okada [1] 54
2 Amago 4m Tadanari Konno [2] 54
3 Wonder Kradod 6H Naoya Hashimoto [3] 56
4 Oken Amazoness 6M Naoki Machida [4] 54
5 Battle Hopper 4h Joji Wada [5] 56
6 Perchill 4m Takayuki Yano [6] 54
7 Emmy’s Mitsuo 4h Takehiro Kasano [7] 56
8 Mozu Happy Road 5h Seiji Yamazaki [8] 56
9 Sun Waco 7H Kota Motohashi [9] 56
10 Delta 6M Toshio Uchida [10] 54
11 Ange Rei 4m Taito Mori [11] 54
12 Ryuno Ahn 4m Shoya Hozono [12] 54

4:45PM Race 9 B1 (JPY6,270,000) Dirt–1500m
1 Windblown 7H Joji Wada [1] 57
2 Good Luck Summer 9H Shu Niihara (1) [2] 56
3 Tamamo Ittosei 5h Takayuki Yano [3] 57
4 Milo Venus 6M Tsubasa Sasagawa [4] 53
5 Hakusan Holy 6M Ryoma Kimatsuka (2) [5] 51
6 Elizabeth Minoru 4M Ryo Kosugi [6] 53
7 Mozu Noble Gift 8H Akira Harita [7] 57
8 Meta Specter 5H Kota Motohashi [8] 57
9 Two Shadow 4m Taito Mori [9] 53
10 Iteza 6H Shotaro Kawashima [10] 55
11 Maloca Of Jaguar 5h Yuki Yamanaka [11] 55
12 Red Archer 5h Ryo Nobata (1) [12] 54

5:20PM Race 10 C2 (JPY2,850,000) Dirt–2000m
1 R Real 8G Shoya Hozono [1] 55
2 Siena Heart 4m Yoshimi Nakashima (4) [2] 49
3 Siena Kobushi 4h Kosei Akimoto [3] 55
4 Fearless Smile 6H Akira Harita [4] 55
5 Radar Vector 4h Yujiro Tanabata (1) [5] 54
6 Capella Star 4H Koshi Yoshidome [6] 57
7 Meisho Koyo 4m Tetsuya Takahashi [7] 53
8 Sicilian Rouge 4H Kazuhiro Kato [8] 55
9 Siena No Lara 4m Yuto Kokubun [9] 53
10 Parmenides 4h Hiiro Muro (2) [10] 53
11 Barolo Flavor 7H Tadanari Konno [11] 57
12 Attracted 4m Yoshimi Hanzawa [12] 55

Jincai Liu
Author: Jincai Liu