JAPAN Race Card (Kawasaki) – Thursday, May 18

Japan PDF Form Guide (English & Chinese) Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Kawasaki.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

2:00PM Race 1 3YO (JPY3,040,000) Dirt–1400m
1 Brave Shine 3F Takuto Iketani (1) [1] 53
2 Last Summit 3F Wataru Fujie [2] 54
3 Coccolone 3C Kasumi Kamio (4) [3] 52
4 Nakimushi Hikaru 3F Ryo Nobata (1) [4] 53
5 Elfina 3F Ryoma Kimatsuka (3) [5] 51
6 Ric Ajito 3F Ryusei Nakagoshi [6] 54
7 Takatsu Wakamatsu 3C Nobuhiko Sanrindo [7] 56
8 Girl’s Dream 3F Naoki Machida [8] 54
9 Jones 3F Yuki Furuoka (1) [9] 53
10 A Nice 3F Hiroki Okamura [10] 54
11 Fontaine Park 3C Hiroto Ito [11] 56
12 Sanei Goro 3C Takayuki Yano [12] 56

2:30PM Race 2 2YO (JPY7,980,000) Dirt–1400m
1 City Cool 2F Yuki Furuoka (1) [1] 53
2 Spinach Viper 2F Genki Fujimoto [2] 54
3 Pod Murphy 2C Taito Mori [3] 54
4 Cross Raising 2F Takayuki Yano [4] 54
5 Misty Lilac 2C Ryo Nobata (1) [5] 53
6 Hawk Man 2C Seiji Yamazaki [6] 54

3:00PM Race 3 2YO (JPY7,980,000) Dirt–1400m
1 Great Noise 2C Seiji Yamazaki [1] 54
2 Sister Nebula 2F Naoki Machida [2] 54
3 Don Domino 2C Joji Wada [3] 54
4 Gold Oris 2C Takuto Iketani (1) [4] 53
5 Shunretsu 2C Mitsuhiro Masuda [5] 54
6 Pensee 2C Taito Mori [6] 54

3:30PM Race 4 C3 (JPY2,280,000) Dirt–1500m
1 Aller Ensemble 6M Shu Niihara (1) [1] 53
2 Yuyu Gluck 6M Yoshimi Nakashima (4) [2] 50
3 Yagiri Epipha Kun 6G Takayuki Yano [3] 56
4 Saint Bellini 9M Noritada Honda [4] 54
5 Majesty Ask 5m Seiji Yamazaki [5] 54
6 Derma Oberon 4H Nobuhiko Sanrindo [6] 56
7 A Shin Victor 5h Kosuke Sakurai [7] 56
8 Alegria City 6H Masashige Honda [8] 56
9 Daydreaming 5m Tsubasa Sasagawa [9] 54
10 Six Letter 5M Akira Harita [10] 54
11 Sho Imon 6M Naoya Hashimoto [11] 54
12 Sieger World 7H Kota Motohashi [12] 56

4:00PM Race 5 C3 (JPY2,280,000) Dirt–1400m
1 Ryuo 7H Hiiro Muro (2) [1] 54
2 Sequoia 6M Wataru Fujie [2] 54
3 Lambada Flavor 6H Takehiro Kasano [3] 56
4 World Whistler 6H Tadanari Konno [4] 56
5 Tokino Reve 5M Kosuke Sakurai [5] 54
6 Nyan Nyan 5m Seiji Yamazaki [6] 54
7 Lovely Gal 7M Akio Mikoshi [7] 54
8 Nijito Tarte 6M Tsubasa Sasagawa [8] 54
9 Bellissimo Falco 7M Masashige Honda [9] 54
10 Smart Axion 4H Shu Niihara (1) [10] 55
11 Ginno Amega Furu 4G Naoki Machida [11] 56
12 Longing Mama 4M Kasumi Kamio (4) [12] 50

4:30PM Race 6 C2 (JPY1,900,000) Dirt–900m
1 Mitono Magic 7M Ryo Nobata (1) [1] 53
2 Winda 4h Kosuke Sakurai [2] 56
3 Nobo Impact 5M Seiji Yamazaki [3] 54
4 Nine Ball 5m Wataru Fujie [4] 54
5 Vip Regius 4m Takayuki Yano [5] 54
6 Queen’s Happy 4m Ryusei Nakagoshi [6] 54
7 Cherie Amour 7M Tsubasa Sasagawa [7] 54
8 Blanc Meilleur 5m Genki Fujimoto [8] 54
9 Sand Beauty 6M Shu Niihara (1) [9] 53
10 Mo Mo Black 5m Takuto Iketani (1) [10] 53
11 Full Throttle 4m Yuki Furuoka (1) [11] 53
12 Jewelry Craft 4h Naoki Machida [12] 56

5:00PM Race 7 C1 (JPY3,420,000) Dirt–1400m
1 T K Mate 5m Noritada Honda [1] 54
2 Win Oise 4h Ryo Nobata (1) [2] 55
3 Zenkotei 4h Joji Wada [3] 56
4 Scarlet Piece 4m Masashige Honda [4] 54
5 Asumi 4m Takayuki Yano [5] 54
6 Bellwood Asahi 6H Kota Motohashi [6] 56
7 La Mia Vita 4M Yuki Furuoka (1) [7] 53
8 Lessoursdemacarons 5m Genki Fujimoto [8] 54
9 Kyoei Major 4h Mitsuhiro Masuda [9] 56
10 Sakigake Bio 5m Keita Nishi [10] 54
11 Kagura Matsuriuta 4M Ryusei Nakagoshi [11] 54
12 Adjudi Kagura 7H Kosuke Sakurai [12] 56

5:30PM Race 8 C1 (JPY3,420,000) Dirt–1600m
1 Enfant De Dieu 6H Kota Motohashi [1] 56
2 Cosmo Kirkas 5h Ryo Nobata (1) [2] 55
3 Cosmo Beat It 6H Kosei Akimoto [3] 56
4 Taisei Fleet 5G Shotaro Kawashima [4] 56
5 Narino Baron 5h Naoki Machida [5] 56
6 Gilt Letters 4h Joji Wada [6] 56
7 Endspiel 4m Tsubasa Sasagawa [7] 54
8 Midnight Bird 4H Taito Mori [8] 56
9 Copano Mendes 8H Toshiyuki Takahashi [9] 56
10 Aile Plaisir 6G Kazuma Nakano [10] 56
11 Chestnut Dress 6M Yoshimi Nakashima (4) [11] 50
12 Piena Beach 6H Shu Niihara (1) [12] 55
13 Triple Million 5m Aoi Shinoya [13] 54
14 Hue 7H Yuki Furuoka (1) [14] 55

6:05PM Race 9 B2 (JPY4,560,000) Dirt–900m
1 Rich Aroma 5m Hiiro Muro (2) [1] 51
2 Golden Opal 6H Yuki Furuoka (1) [2] 56
3 Barco Rabelo 9H Hiroki Okamura [3] 55
4 Monge Arashi 4h Ryo Nobata (1) [4] 54
5 Thunder Zeus 4h Taito Mori [5] 55
6 Copano Carrie 6M Naoki Machida [6] 55
7 Stars Premier 6H Tsubasa Sasagawa [7] 57
8 Triple Four 5m Joji Wada [8] 53
9 Smile Cutie 5M Seiji Yamazaki [9] 53
10 Seek The Truth 7M Norifumi Mikamoto [10] 53
11 Georgios 4h Mitsuhiro Masuda [11] 55
12 Tuna Nocturne 6M Kasumi Kamio (4) [12] 51

6:40PM Race 10 C1 (JPY3,420,000) Dirt–1500m
1 Moon Dialogue 6H Keita Nishi [1] 56
2 Midnight Call 4h Nobuhiko Sanrindo [2] 56
3 Blarney Kiss 6M Tsubasa Sasagawa [3] 54
4 Horloge 4h Masashige Honda [4] 56
5 Shadow Fax 5M Yoshimi Nakashima (4) [5] 50
6 Rosso Amore 6M Yuto Kokubun [6] 54
7 Cosmo Lucio 7H Wataru Fujie [7] 56
8 Guest Principal 5H Tadanari Konno [8] 56
9 Delta 6M Toshio Uchida [9] 54
10 It’s Your Time 5M Kosuke Sakurai [10] 54
11 B Movie 4h Norifumi Mikamoto [11] 56
12 Peisha Gan 4h Seiji Yamazaki [12] 56
13 Miami 5h Takayuki Yano [13] 56
14 Piena Lemon 5H Naoki Machida [14] 56

7:15PM Race 11 A2 (JPY7,600,000) Dirt–1500m
1 Naniwa Sateoki 4H Taito Mori [1] 55
2 Vavilov 5h Tsubasa Sasagawa [2] 57
3 Rocamadour 7M Akira Harita [3] 55
4 Victory Sight 5H Norifumi Mikamoto [4] 55
5 Satono Force 7G Naoki Machida [5] 55
6 Rois Mages 6G Masashige Honda [6] 55
7 Romance Gray 4h Aoi Shinoya [7] 57
8 Jo Glanz 8H Ryo Nobata (1) [8] 54
9 Golden Cycle 7H Takayuki Yano [9] 55
10 Ritter Schlag 6H Joji Wada [10] 57
11 Johann 7H Ryoya Sawada [11] 57
12 A La Mode Bio 5H Tadanari Konno [12] 55
13 Black Nero 5h Yuki Furuoka (1) [13] 54
14 Niyodo Smile 5h Seiji Yamazaki [14] 55

7:50PM Race 12 3YO (JPY9,500,000) Dirt–2000m
1 Sophia Crown 3F Norifumi Mikamoto [1] 54
2 Cosmo Maroon 3F Tsubasa Sasagawa [2] 54
3 Crystal Million 3F Keita Nishi [3] 54
4 Chihaya 3F Joji Wada [4] 55
5 Mind Your Mimosa 3F Kosuke Sakurai [5] 55
6 Arc Warrior 3F Ryo Nobata (1) [6] 53
7 Oriental Lani 3F Toshio Uchida [7] 54
8 Lithia Bouquet 3F Hiiro Muro (2) [8] 52

Jincai Liu
Author: Jincai Liu