JAPAN Race Card (Funabashi) – Friday, May 5

Japan PDF Form Guide (English & Chinese) Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Funabashi.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

1:40PM Race 1 3YO (JPY3,040,000) Dirt–1200m
1 Tosen Diva 3F Taito Mori [1] 54
2 Goblin 3C Yuki Furuoka (1) [2] 55
3 Smile Drop 3F Kentaro Usui [3] 54
4 Portebonheur 3F Ryoya Sawada [4] 54
5 Masano Kikunosuke 3C Joji Wada [5] 56
6 S K Cat 3F Tatsuya Yamaguchi [6] 54
7 Forte Cuore 3G Takehiro Kasano [7] 56
8 Maiden’s Prayer 3F Eiki Nishimura [8] 54
9 Love Chase 3F Tatsuya Hamada [9] 54
10 Longevity 3F Kosei Akimoto [10] 54
11 Otomeno Waltz 3F Tokoro Hotaru (3) [11] 51
12 Sutekinicinderella 3F Toshiyuki Takahashi [12] 54

2:10PM Race 2 3YO (JPY3,040,000) Dirt–1500m
1 Ric Ajito 3F Ryusei Nakagoshi [1] 54
2 Jones 3F Yuki Furuoka (1) [2] 53
3 Entusiasta 3C Taito Mori [3] 56
4 Big Jacaranda 3C Tokoro Hotaru (3) [4] 53
5 Friend Party 3C Genki Fujimoto [5] 56
6 Daring Eight 3F Norifumi Mikamoto [6] 54
7 Hiraboku Birkin 3F Takehiro Kasano [7] 54

2:40PM Race 3 2YO (JPY7,600,000) Dirt–1500m
1 Nidaime 2C Yuki Yamanaka [1] 54
2 Let’s Cody 2C Taito Mori [2] 54
3 Tuna Tricera 2F Tadanari Konno [3] 54
4 Nika 2F Masashige Honda [4] 54
5 Laetitia 2F Ryoma Kimatsuka (3) [5] 51

3:15PM Race 4 2YO (JPY7,600,000) Dirt–1000m
1 Sachino Mercy 2C Toshiyuki Takahashi [1] 54
2 Nathan 2C Masashige Honda [2] 54
3 Real Flavor 2F Joji Wada [3] 54
4 Clutch Time 2F Tsubasa Sasagawa [4] 54
5 Black Stone 2C Ryoya Sawada [5] 54

3:45PM Race 5 2YO (JPY7,600,000) Dirt–1000m
1 Klangfarbe 2F Aoi Shinoya [1] 54
2 Serena Effort 2F Masashige Honda [2] 54
3 Emino Majesty 2F Kazuma Nakano [3] 54
4 Rouge No Dengon 2F Akira Harita [4] 54
5 Maono Encore 2C Toshiki Yamamoto [5] 54

4:15PM Race 6 3YO (JPY4,750,000) Dirt–1500m
1 Presto Alpha 3C Ryo Kosugi [1] 56
2 Odenshita 3C Joji Wada [2] 56
3 Canaria Flavor 3C Ryo Nobata (1) [3] 54
4 Castle Baji O 3C Kazuma Nakano [4] 56
5 Rickey The King 3C Masashige Honda [5] 56
6 Narino Vanille 3C Naoki Machida [6] 56
7 Accel Oso 3C Shotaro Kawashima [7] 56
8 Sezan Diva 3F Toshiki Yamamoto [8] 54
9 Great Hien 3F Norifumi Mikamoto [9] 54
10 Balloon Art 3C Akira Harita [10] 57
11 Adventure Bay 3F Yuki Furuoka (1) [11] 53

4:50PM Race 7 C3 (JPY1,710,000) Dirt–1200m
1 Eudaemonics 8G Masashige Honda [1] 56
2 Tuna Bamban 4M Ryohei Kakimoto [2] 54
3 Les Trois Graces 4m Ryoma Kimatsuka (3) [3] 51
4 Dazzlin’ 7M Shotaro Kawashima [4] 54
5 Rainbow Polaris 4h Tsubasa Sasagawa [5] 56
6 Pekinois 8M Naoki Machida [6] 54
7 Ryuno Jazz 7H Taito Mori [7] 56
8 Arabian Palace 4h Takayuki Yano [8] 56
9 Presto Wing 5h Tokoro Hotaru (3) [9] 53
10 Kastrom Gale 4h Toshiki Yamamoto [10] 56
11 Draw Applause 6H Akira Harita [11] 56
12 Runaway Boy 8G Ryo Kosugi [12] 56

5:25PM Race 8 C1 (JPY3,420,000) Dirt–1200m
1 Buonasera 7H Takehiro Kasano [1] 56
2 Midnight Call 4h Wataru Fujie [2] 56
3 Visconti 5G Aoi Shinoya [3] 56
4 Lovely Hatch 6M Shotaro Kawashima [4] 54
5 Amago 4m Tadanari Konno [5] 54
6 Friend Alice 8M Genki Fujimoto [6] 54
7 Hakusan Sailor 4m Ryoya Sawada [7] 54
8 Vayu 6H Tatsuya Yamaguchi [8] 56
9 King Legend 4G Shun Ishizaki [9] 56
10 Ryuno Bo Mee 4m Kentaro Usui [10] 54
11 La Mia Vita 4M Mitsuhiro Masuda [11] 54
12 Achelois 6M Tsubasa Sasagawa [12] 54

6:00PM Race 9 C1 (JPY3,420,000) Dirt–1600m
1 Prime Day 5h Ryoya Sawada [1] 56
2 Copano Mendes 8H Toshiyuki Takahashi [2] 56
3 Enfant De Dieu 6H Kota Motohashi [3] 56
4 Bellwood Asahi 6H Ryoma Kimatsuka (3) [4] 53
5 B Movie 4h Naoki Machida [5] 56
6 Aranjuez Leo 4h Taito Mori [6] 56
7 Triple Million 5m Aoi Shinoya [7] 54
8 Cosmo Beat It 6H Kosei Akimoto [8] 56
9 Aile Plaisir 6G Kazuma Nakano [9] 56
10 Taisei Fleet 5G Shotaro Kawashima [10] 56
11 Nine Gates 5h Akira Harita [11] 56
12 Perchill 4m Takayuki Yano [12] 54
13 No More Words 4H Takehiro Kasano [13] 56
14 Trampoline 4h Norifumi Mikamoto [14] 56

6:35PM Race 10 B3 (JPY4,560,000) Dirt–1600m
1 Red Sparrow 5h Joji Wada [1] 56
2 Hakuai Windsor 6H Masashige Honda [2] 56
3 B B Builder 5h Seiji Yamazaki [3] 56
4 Esken To Bago 4h Akira Harita [4] 56
5 Seisho Pyro 6H Taito Mori [5] 56
6 Hakusan Chikochan 6M Ryoma Kimatsuka (3) [6] 51
7 Taisei Crescent 4h Takayuki Yano [7] 56
8 Foolish Hobby 4M Norifumi Mikamoto [8] 54
9 Esperto 6G Tadanari Konno [9] 56
10 Mak Royd 4m Ryoya Sawada [10] 54

7:10PM Race 11 A2 (JPY9,500,000) Dirt–1000m
1 Monge Hagane 5h Ryo Nobata (1) [1] 52
2 Primo Python 5h Seiji Yamazaki [2] 55
3 Forte 6H Ryoya Sawada [3] 57
4 Lowell 5G Taito Mori [4] 57
5 Beyond Borders 8G Nobuhiko Sanrindo [5] 55
6 Self Made 5H Ryoma Kimatsuka (3) [6] 54
7 Eternal Flame 9G Takehiro Kasano [7] 53
8 Final King 5H Genki Fujimoto [8] 57
9 Nagata Black 7H Hiroto Ito [9] 55

7:50PM Race 12 A (JPY11,400,000) Dirt–2200m
1 Meisho Wazashi 8H Joji Wada [1] 56
2 Sun Butte 6G Tsubasa Sasagawa [2] 56
3 Your History 5H Masashige Honda [3] 56
4 Mangan 6H Seiji Yamazaki [4] 56
5 Bravoure 6H Kota Motohashi [5] 56
6 Castle Top 5h Kazuma Nakano [6] 56
7 Salsa Leia 7M Keita Nishi [7] 54
8 Satono Prime 9H Norifumi Mikamoto [8] 56
9 For Beroul 5h Tadanari Konno [9] 54
10 Joel 5h Tokoro Hotaru (3) [10] 53
11 Kitano Indy 5H Taito Mori [11] 56
12 Chaiyaphum 8H Akira Harita [12] 56

Jincai Liu
Author: Jincai Liu