JAPAN Race Card (Funabashi) – Friday, March 17

Japan PDF Form Guide (English & Chinese) Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Funabashi.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

1:40PM Race 1 3YO (JPY3,040,000) Dirt–1200m
1 Gold Type 3C Tatsuya Yamaguchi [1] 56
2 Alpha Marina 3F Ryoma Kimatsuka (3) [2] 51
3 Masano Kikunosuke 3C Taito Mori [3] 56
4 Maono Carp 3C Yuki Yamanaka [4] 56
5 It’s Andrea 3C Kenji Okamura [5] 56
6 Beast King 3C Ryo Kosugi [6] 56

2:10PM Race 2 3YO (JPY3,040,000) Dirt–1200m
1 Sawayaka Sayaka 3F Takayuki Yano [1] 54
2 Muruhuay 3C Ryo Kosugi [2] 56
3 Goblin 3C Joji Wada [3] 56
4 Entusiasta 3C Taito Mori [4] 56
5 S K Shizuku 3F Tatsuya Yamaguchi [5] 54
6 Dansons La Rose 3F Yuki Yamanaka [6] 54

2:40PM Race 3 3YO (JPY3,040,000) Dirt–1200m
1 Otomeno Waltz 3F Ryoya Sawada [1] 54
2 Apego 3F Norihiko Nozawa [2] 54
3 Love Chase 3F Tatsuya Hamada [3] 54
4 Burlesque 3F Tsubasa Sasagawa [4] 54
5 Churasan Beach 3F Kentaro Usui [5] 54
6 Hiraboku Birkin 3F Kenji Okamura [6] 54
7 Sthenno 3F Ryo Kosugi [7] 54
8 Smile Drop 3F Junichi Jitsukawa [8] 54

3:15PM Race 4 C3 (JPY1,520,000) Dirt–1200m
1 Summer Royal 5m Takuto Iketani (1) [1] 53
2 Victory Waltz 6M Natsuka Kobayashi (4) [2] 50
3 Maze 7H Masashige Honda [3] 56
4 Yabe Go Sweet 5m Junichi Jitsukawa [4] 54
5 Draw Applause 6H Akira Harita [5] 56
6 South River 4m Tsubasa Sasagawa [6] 54
7 Pekinois 8M Naoki Machida [7] 54
8 Madness Kazu 4h Ryoya Sawada [8] 56
9 Supreme Melody 4m Taito Mori [9] 54
10 Emeral Strong 8M Tatsuya Hamada [10] 54
11 Ryuno Roe 6H Joji Wada [11] 56
12 Ishino Vivace 6H Kazuma Nakano [12] 56

3:45PM Race 5 C3 (JPY1,520,000) Dirt–1500m
1 Daydreaming 5m Akira Harita [1] 54
2 Piena Gold 5h Mitsuhiro Masuda [2] 56
3 Emeral Smile 5m Ryoma Kimatsuka (3) [3] 51
4 Shirase 4m Tatsuya Yamaguchi [4] 54
5 Tokino Reve 5M Kosuke Sakurai [5] 54
6 Missy Colza 6M Wataru Fujie [6] 54
7 Mr Hoju 7H Toshiyuki Takahashi [7] 56
8 Hakusan Cute 5M Kota Motohashi [8] 54
9 Seiun Grappa 8H Kosei Akimoto [9] 56
10 Escalation 6M Natsuka Kobayashi (4) [10] 50
11 Taiki Freed 4H Tsubasa Sasagawa [11] 56
12 Yuyu Courage 7H Yuki Yamanaka [12] 56

4:15PM Race 6 C3 (JPY1,710,000) Dirt–1800m
1 Kanaianzen 4m Joji Wada [1] 54
2 J K Leon 5m Shu Niihara (1) [2] 53
3 Lear Drive 5h Yujiro Tanabata (1) [3] 55
4 Bajigaku Yukikaze 4m Kosuke Sakurai [4] 54
5 Iceberg Alley 7M Kenji Okamura [5] 54
6 Carnets De Voyage 4h Natsuka Kobayashi (4) [6] 52
7 Feliz Viento 4h Takuto Iketani (1) [7] 55
8 Gassanno Ryu 7H Ryoya Sawada [8] 56
9 Sequoia 6M Wataru Fujie [9] 54
10 Zurari 7H Kentaro Usui [10] 56
11 Retaliation 4h Genki Fujimoto [11] 56
12 Shipwreck Beach 6H Ryo Nobata (1) [12] 55
13 Hill Inlet 4m Yuki Furuoka (1) [13] 53
14 S G Rikachan 5m Akira Harita [14] 54

4:50PM Race 7 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1500m
1 Meiner Glorie 4h Takayuki Yano [1] 56
2 Ecology Girl 5m Yuki Yamanaka [2] 54
3 Nishino Kamuy 5h Kentaro Usui [3] 56
4 Bequest 4h Shotaro Kawashima [4] 56
5 Red Chaser 8G Tsubasa Sasagawa [5] 56
6 Blue Tourmaline 4m Ryoma Kimatsuka (3) [6] 51
7 Ever Glow 4h Masashige Honda [7] 56
8 Golden Route 9M Norihiko Nozawa [8] 54
9 B B Fable 6H Taito Mori [9] 56
10 Princess Dark 4m Kenji Okamura [10] 54
11 Sayapi Elegant 4m Junichi Jitsukawa [11] 54
12 For You Run Run 4m Genki Fujimoto [12] 54

5:20PM Race 8 C2 (JPY2,470,000) Dirt–1200m
1 Nike Thea 4m Shotaro Kawashima [1] 54
2 Gold Beret 5h Shun Ishizaki [2] 56
3 Bellona Flavor 4m Takehiro Kasano [3] 54
4 Xiao Yi Xiao 5m Kenji Okamura [4] 54
5 Filius One 5h Ryoya Sawada [5] 56
6 Oakley Court 6M Naoki Machida [6] 54
7 Susie 4m Toshiki Yamamoto [7] 54
8 Meisho Polpo 6H Seiji Yamazaki [8] 56
9 Kew Rambler 4m Aoi Shinoya [9] 54
10 B B Courageux 5H Daisuke Shoji [10] 56
11 Saint Regalo 5m Tsutomu Tanaka [11] 54
12 Triage 4h Tatsuya Yamaguchi [12] 56

5:55PM Race 9 B2 (JPY5,130,000) Dirt–1600m
1 K T Sekitoba 8H Yujiro Tanabata (1) [1] 56
2 Ambitious Salud 4h Takayuki Yano [2] 55
3 My Jeunesse 4h Norifumi Mikamoto [3] 55
4 Shadow Monolithe 5h Tsubasa Sasagawa [4] 55
5 Diablo K 4h Taito Mori [5] 55
6 Hakusan Chikochan 6M Kota Motohashi [6] 53
7 Nyanchinnon 4h Takehiro Kasano [7] 57
8 I Angel 6M Ryo Kosugi [8] 53
9 Take A Turn 5h Kenji Okamura [9] 55
10 B B Revive 5h Daisuke Shoji [10] 57
11 Sable D’or 5m Masashige Honda [11] 53

6:30PM Race 10 B1 (JPY5,700,000) Dirt–1200m
1 Believe In Me 5m Ryo Nobata (1) [1] 54
2 Token Ryu 5h Seiji Yamazaki [2] 57
3 Belles Flip 4h Norifumi Mikamoto [3] 57
4 Northern Vigorous 6H Taito Mori [4] 57
5 Kyudokun 7H Natsuka Kobayashi (4) [5] 51
6 Haseno Express 5h Akira Harita [6] 57
7 Pod Halo 4h Kenji Okamura [7] 55
8 Copano Carrie 6M Naoki Machida [8] 53
9 Cocotte 4m Shu Niihara (1) [9] 52
10 Nagata Black 7H Hiroto Ito [10] 57

7:05PM Race 11 A2 (JPY7,600,000) Dirt–1200m
1 A Shin Digital 8H Naoki Machida [1] 57
2 Lance Of Puraana 7H Shun Ishizaki [2] 57
3 Blank End 7H Shotaro Kawashima [3] 57
4 Beyond Borders 8G Nobuhiko Sanrindo [4] 55
5 Miguel 4h Ryuji Tatsushiro [5] 57
6 Final King 5H Genki Fujimoto [6] 57
7 Meikei Raijin 9H Masashige Honda [7] 57
8 Lowell 5G Taito Mori [8] 57

7:50PM Race 12 C1 (JPY2,850,000) Dirt–1600m
1 Mister Safari 5h Shotaro Kawashima [1] 56
2 Phronesis 4m Takehiro Kasano [2] 54
3 B B Builder 5h Kentaro Usui [3] 56
4 Enfant De Dieu 6H Kota Motohashi [4] 56
5 Ryuno Bo Mee 4m Genki Fujimoto [5] 54
6 Taisei Fleet 5G Naoki Machida [6] 56
7 Seisho Pyro 6H Taito Mori [7] 56
8 Waganse 4H Tsubasa Sasagawa [8] 56
9 C’est Si Bon 4m Yoshimi Nakashima (4) [9] 50
10 Taisei Crescent 4h Takayuki Yano [10] 56

Jincai Liu
Author: Jincai Liu