JAPAN Race Card (Funabashi) – Friday, February 10

Japan PDF Form Guide (English & Chinese) Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Funabashi.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

1:40PM Race 1 3YO (JPY3,040,000) Dirt–1200m
1 Smile Drop 3F Norihiko Nozawa [1] 54
2 Longevity 3F Kentaro Usui [2] 54
3 Sutekinicinderella 3F Toshiyuki Takahashi [3] 54
4 Yuino Kumotaro 3C Joji Wada [4] 56
5 Otomeno Waltz 3F Takayuki Yano [5] 54
6 Signatory 3F Ryoma Kimatsuka (3) [6] 51
7 Love Chase 3F Natsuka Kobayashi (4) [7] 50
8 Sthenno 3F Ryo Kosugi [8] 54
9 Prendre You 3F Yuki Yamanaka [9] 54
10 Calme Step 3F Tatsuya Yamaguchi [10] 54
11 Not In The Eye 3F Tatsuya Hamada [11] 54
12 Tenor Voice 3C Kota Motohashi [12] 56

2:10PM Race 2 3YO (JPY3,040,000) Dirt–1500m
1 Storm’s End 3C Takayuki Yano [1] 56
2 Finland Sisu 3F Kota Motohashi [2] 54
3 Pau Patrol 3F Masashige Honda [3] 54
4 Anchoring 3F Joji Wada [4] 54
5 B B Pax 3C Ryo Nobata (1) [5] 55
6 Seattle Fountain 3C Tatsuya Yamaguchi [6] 56
7 Wild Dunk 3C Taito Mori [7] 56

2:40PM Race 3 C3 (JPY1,520,000) Dirt–1500m
1 Reflet Chance 7M Norihiko Nozawa [1] 54
2 Futaiten Rock 4H Ryo Kosugi [2] 56
3 Mr Hoju 7H Toshiyuki Takahashi [3] 56
4 Emeral Smile 5m Ryoma Kimatsuka (3) [4] 51
5 Hakusan Cute 5M Kota Motohashi [5] 54
6 Metrical Theory 4m Taito Mori [6] 54
7 Fujisakura 5m Yuki Yamanaka [7] 54
8 Shirase 4m Tatsuya Yamaguchi [8] 54
9 Aegis Cafe 4H Akira Harita [9] 56
10 Yuyu Courage 7H Tsutomu Tanaka [10] 56

3:15PM Race 4 C3 (JPY1,520,000) Dirt–1200m
1 South River 4m Joji Wada [1] 54
2 Pekinois 8M Masashige Honda [2] 54
3 Daichi Smile 4h Kentaro Usui [3] 56
4 Kastrom Gale 4h Seiji Yamazaki [4] 56
5 Manhattan Road 4h Norifumi Mikamoto [5] 56
6 Kitano Suspicion 5M Tatsuya Yamaguchi [6] 54
7 Draw Applause 6H Takayuki Yano [7] 56
8 Ryuno Jazz 7H Taito Mori [8] 56
9 Derma Ammit 4h Shotaro Kawashima [9] 56
10 Volterra 4m Tsubasa Sasagawa [10] 54
11 Madness Kazu 4h Ryoya Sawada [11] 56

3:45PM Race 5 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1200m
1 Kyoei Palio 4M Ryoma Kimatsuka (3) [1] 51
2 Shinrai Warrior 4h Yuki Yamanaka [2] 56
3 Lalatina 5m Ryoya Sawada [3] 54
4 Castle Stella 4m Masashige Honda [4] 54
5 Hansa 5m Takehiro Kasano [5] 54
6 Marie Claude 4m Tatsuya Yamaguchi [6] 54
7 Morpho 6M Joji Wada [7] 54
8 Welt Krieger 4H Tsubasa Sasagawa [8] 56
9 Davay Causeway 4G Takayuki Yano [9] 56

4:15PM Race 6 B2 (JPY5,130,000) Dirt–1000m
1 Wynwood 5h Yuki Furuoka (1) [1] 56
2 June Status 7H Ryuji Tatsushiro [2] 57
3 Monge Arashi 4h Ryo Nobata (1) [3] 54
4 Anna La Verite 8M Norifumi Mikamoto [4] 55
5 Star Of Kelly 4m Tadanari Konno [5] 55
6 Shinjidai 5h Keita Nishi [6] 55
7 Hakuai Gojiro 5H Seiji Yamazaki [7] 55
8 Storm Gust 7H Hisayoshi Higashihara [8] 57
9 Copano Carrie 6M Tsubasa Sasagawa [9] 55

4:50PM Race 7 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1500m
1 King Furioso 5h Junichi Jitsukawa [1] 56
2 Glory X 5G Yuki Yamanaka [2] 56
3 Tosen Eclat 8H Genki Fujimoto [3] 56
4 Aino Sylvia 4m Takehiro Kasano [4] 54
5 Layback Turn 4G Shu Niihara (1) [5] 55
6 B B Fable 6H Taito Mori [6] 56
7 Princess Dark 4m Natsuka Kobayashi (4) [7] 50
8 Ai Glory 5G Ryo Kosugi [8] 56
9 Bajigaku Flawless 4h Kentaro Usui [9] 56
10 Abul Haul 6G Shotaro Kawashima [10] 56

5:25PM Race 8 B3 (JPY4,560,000) Dirt–1500m
1 Pink Plum 4m Wataru Fujie [1] 55
2 Andante Bio 8M Kenji Okamura [2] 55
3 Sable D’or 5m Masashige Honda [3] 55
4 Rinkaiten 4m Ryo Nobata (1) [4] 54
5 Presto Reine 4m Tsubasa Sasagawa [5] 53
6 Matera Gania 5m Norihiko Nozawa [6] 55
7 Kitano Twist 4m Tatsuya Yamaguchi [7] 53
8 Gurenno Hana 4m Yuki Yamanaka [8] 55

6:00PM Race 9 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1500m
1 For You Run Run 4m Genki Fujimoto [1] 54
2 Red Chaser 8G Joji Wada [2] 56
3 In The Hopper 5h Kenji Okamura [3] 56
4 Royal Isaac 9H Ryoya Sawada [4] 56
5 Oluolu 7M Tsubasa Sasagawa [5] 54
6 Golden Route 9M Norihiko Nozawa [6] 54
7 Lady Jan 4M Norifumi Mikamoto [7] 54
8 Ecology Girl 5m Shu Niihara (1) [8] 53
9 Sayapi Elegant 4m Junichi Jitsukawa [9] 54
10 Meiner Glorie 4h Yuki Yamanaka [10] 56

6:35PM Race 10 C1 (JPY2,850,000) Dirt–1600m
1 Aino Wisteria 6H Tsubasa Sasagawa [1] 56
2 Fumitatsu Twinkle 7M Genki Fujimoto [2] 54
3 B B Builder 5h Seiji Yamazaki [3] 56
4 Seisho Pyro 6H Tadanari Konno [4] 56
5 King Legend 4G Yoichi Ando [5] 56
6 Taisei Crescent 4h Takayuki Yano [6] 56
7 New Retro 4H Tatsuya Yamaguchi [7] 56
8 Knock Twice 5G Taito Mori [8] 56
9 Mak Royd 4m Ryoya Sawada [9] 54

7:10PM Race 11 A2 (JPY7,600,000) Dirt–1800m
1 Destinee 6H Takayuki Yano [1] 57
2 Not Regret 5h Tsubasa Sasagawa [2] 57
3 White Pass 7H Ryoma Kimatsuka (3) [3] 52
4 Le Vent 6H Genki Fujimoto [4] 57
5 Presto Kaiser 5h Kota Motohashi [5] 55
6 Ilion 8H Joji Wada [6] 57
7 Maccabaeus 5H Shun Ishizaki [7] 57
8 Blank End 7H Shotaro Kawashima [8] 57
9 Kitano Indy 5H Taito Mori [9] 57
10 A Shin Ganesa 6H Tadanari Konno [10] 57

7:50PM Race 12 B1 (JPY5,700,000) Dirt–1200m
1 Token Ryu 5h Seiji Yamazaki [1] 57
2 Satono Unison 8G Kenji Okamura [2] 57
3 Eliot 5H Yuki Yamanaka [3] 55
4 Cafe Crown 7H Masashige Honda [4] 55
5 Northern Vigorous 6H Taito Mori [5] 57
6 Haseno Express 5h Akira Harita [6] 57
7 Steel Storm 5h Daisuke Shoji [7] 57
8 Self Made 5H Ryoma Kimatsuka (3) [8] 54
9 Work And Beat 6M Tsubasa Sasagawa [9] 53

Jincai Liu
Author: Jincai Liu