JAPAN Race Card (Urawa) – Friday, November 25

Ad

Japan PDF Form Guide (English)Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Urawa.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

Ad

Japan PDF Form Guide (English)

Japan PDF Form Guide (Chinese)

12:40PM Race 1 C2 (JPY1,800,000) Dirt–1500m
1 Sakihokore 3F Hiiro Muro (3) [1] 51
2 Ryuno Inori 5H Yuki Furuoka (1) [2] 55
3 Meisho Iyasaka 6M Yujiro Tanabata (1) [3] 53
4 Tsukuba Maria 5M Naoya Hashimoto [4] 54
5 Nishino Kiss Me 8M Shinobu Sakai [5] 54
6 North Blast 4G Taito Mori [6] 56
7 Yuyu Gluck 5M Yoshimi Nakashima (4) [7] 50
8 Idea Green 3F Shotaro Kawashima [8] 54
9 Triteleia 6M Joji Wada [9] 54

1:15PM Race 2 B3 (JPY3,600,000) Dirt–1500m
1 Glanz 3F Joji Wada [1] 54
2 Narino Baron 4h Tadanari Konno [2] 56
3 Oken Amazoness 5M Naoki Machida [3] 54
4 Manar The Magic 5H Ryoma Kimatsuka (3) [4] 53
5 Ma Louloutte 3F Genki Fujimoto [5] 54
6 Mashi Take On 3C Ryo Kosugi [6] 56
7 Dadadan 3C Yuki Furuoka (1) [7] 55
8 Esken To Bago 3C Takayuki Yano [8] 56
9 King Burg 5H Shinobu Sakai [9] 56

1:50PM Race 3 C1 (JPY2,880,000) Dirt–1500m
1 Esprit Peet 3C Tadanari Konno [1] 56
2 Mozu Happy Road 4h Yoshimi Hanzawa [2] 56
3 Siena Hope 5H Mai Fukuhara [3] 56
4 Mon Bite 3C Joji Wada [4] 56
5 Two Shadow 3F Taito Mori [5] 54
6 Peisha Musubi 4M Akira Harita [6] 54
7 Jeffrey 4H Shinobu Sakai [7] 56
8 Wonder Kradod 5H Naoya Hashimoto [8] 56
9 Shonen Jidai 4h Naoki Machida [9] 56
10 Scarlet Piece 3F Takayuki Yano [10] 54
11 Jo Minister 4M Koshi Yoshidome [11] 54
12 Felicidade 4m Toshio Uchida [12] 54

2:25PM Race 4 B2 (JPY4,860,000) Dirt–1400m
1 Gunfighter 6H Dai Okada [1] 56
2 K T Sekitoba 7H Yujiro Tanabata (1) [2] 55
3 Ailes Vif 5M Hiroto Ito [3] 54
4 Presto Regina 4m Ryo Kosugi [4] 54
5 Sophia Barows 5M Kazuhiro Kato [5] 54
6 Mieno Hayabusa 4G Takayuki Yano [6] 56
7 Kumasanni Deatta 4m Shinobu Sakai [7] 54
8 Jo Yirgacheffe 4h Taito Mori [8] 56
9 Lady Brown 4m Naoki Machida [9] 54

3:00PM Race 5 C3 (JPY2,520,000) Dirt–1400m
1 Meisho Hayanari 6H Akio Mikoshi [1] 56
2 Sun Huntsville 6M Kosei Akimoto [2] 54
3 Kimino Nawa 4m Kazuhiro Kato [3] 54
4 Sequoia 5M Shinobu Sakai [4] 54
5 Benino Angel 5M Keita Nishi [5] 54
6 Miraieno Sign 9M Yoshimi Nakashima (4) [6] 50
7 Win Strom 5H Taito Mori [7] 56
8 Shipwreck Beach 5H Ryo Nobata (2) [8] 54
9 Kaijin Believe 4h Tetsuya Takahashi [9] 56
10 Sunny Spot 4m Yoshimi Hanzawa [10] 54
11 Koyu Pretty 4m Mai Fukuhara [11] 54
12 Printemps Vert 6M Naoya Hashimoto [12] 54