JAPAN Race Card (Urawa) – Thursday, November 24

Ad

Japan PDF Form Guide (English)Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Urawa.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

Ad

Japan PDF Form Guide (English)

Japan PDF Form Guide (Chinese)

12:40PM Race 1 C1 (JPY2,160,000) Dirt–1500m
1 White Suzuran 3F Keita Nishi [1] 54
2 Nine Ball 4m Kasumi Kamio (4) [2] 50
3 Kashino Perles 3C Yuto Terashima [3] 56
4 Libellule 7H Daisuke Mashima [4] 56
5 Albali 7H Kosei Akimoto [5] 56
6 M Lierre 3C Taito Mori [6] 56
7 Sea Of Clouds 4H Joji Wada [7] 56
8 Abraham 3C Takuto Iketani (1) [8] 55
9 Soyamisaki 4m Naoya Hashimoto [9] 54
10 Gold Cast 9M Mai Fukuhara [10] 54
11 Hakusan Kraken 4h Kota Motohashi [11] 56
12 Sally Gap 3F Wataru Fujie [12] 54

1:15PM Race 2 C2 (JPY2,700,000) Dirt–1400m
1 Baby Ash 4H Joji Wada [1] 56
2 The Best Day 4M Taito Mori [2] 54
3 Rouge Blason 3F Takayuki Yano [3] 54
4 Yumemiru Tsuki 3F Kosei Akimoto [4] 54
5 Daiei Bilberry 4m Kosuke Sakurai [5] 54
6 Amago 3F Shinobu Sakai [6] 54
7 Booker Prize 4h Masashige Honda [7] 56
8 Media Jackal 4m Naoya Hashimoto [8] 54
9 Minevino 3F Mai Fukuhara [9] 54
10 Hoshi Princess 4m Naoki Machida [10] 54
11 Mega Million 4h Natsuka Kobayashi (4) [11] 52
12 Yamajun Hibana 5M Hiiro Muro (3) [12] 51

1:50PM Race 3 C1 (JPY2,880,000) Dirt–1400m
1 Kyoei Major 3C Mitsuhiro Masuda [1] 56
2 Seiun Kocho 3F Kosei Akimoto [2] 54
3 Hurry On Down 3F Joji Wada [3] 54
4 C’est Si Bon 3F Yoshimi Nakashima (4) [4] 50
5 Con Amore 3C Yoshimi Hanzawa [5] 56
6 Wonder Fenrir 4H Naoya Hashimoto [6] 56
7 Kickflip 3F Koshi Yoshidome [7] 54
8 Ryuno Ahn 3F Shinobu Sakai [8] 54
9 Kagayaki 4m Masashige Honda [9] 54
10 Sharona 3F Ryoma Kimatsuka (3) [10] 51
11 Hulali 4H Akio Mikoshi [11] 56
12 Sugar Daddy 4H Ryo Nobata (2) [12] 54

2:25PM Race 4 B1 (JPY5,400,000) Dirt–1500m
1 Personal Maki 9H Yujiro Tanabata (1) [1] 56
2 Zodiac Reve 4h Ryoya Sawada [2] 55
3 Break On Through 8H Mai Fukuhara [3] 57
4 Shiny 6H Shotaro Kawashima [4] 55
5 Eyewall 3C Taito Mori [5] 57
6 Hoyo Crystal 4h Seiji Yamazaki [6] 57
7 Jeunesse 5M Seiji Sakai [7] 55
8 Dia Raising 6M Takayuki Yano [8] 55
9 Karlsbad 4H Daisuke Mashima [9] 57
10 Jack Orange 5G Joji Wada [10] 55
11 Artilheiro 8G Naoki Machida [11] 55
12 Concept 4h Kota Motohashi [12] 57

3:00PM Race 5 B2 (JPY4,860,000) Dirt–2000m
1 Muscatel 5H Akira Harita [1] 57
2 Make Crowd Roar 3C Masashige Honda [2] 55
3 Alula 3C Toshio Uchida [3] 55
4 Hauteville 7H Taito Mori [4] 57
5 Googol Dreams 5G Mai Fukuhara [5] 55
6 Esperto 5G Naoki Machida [6] 55
7 Nanyo Oborozuki 6M Kenji Okamura [7] 55
8 Dead Ahead 6G Seiji Yamazaki [8] 57
9 Elaborate 5H Takayuki Yano [9] 55
10 O K Passion 4m Tsubasa Sasagawa [10] 53