JAPAN Race Card (Urawa) – Wednesday, November 23

Ad

Japan PDF Form Guide (English)Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Urawa.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

Ad

Japan PDF Form Guide (English)

Japan PDF Form Guide (Chinese)

12:40PM Race 1 C2 (JPY1,800,000) Dirt–1500m
1 Galaxy Seven 3C Takayuki Yano [1] 56
2 Win Provence 3C Hiiro Muro (3) [2] 53
3 Elf Barows 4m Dai Okada [3] 54
4 Star Komachi 3F Shinobu Sakai [4] 54
5 Tender Memory 3F Joji Wada [5] 54
6 Ailes Go June 3C Yujiro Tanabata (1) [6] 55
7 Yellow Ribbon 5M Akio Mikoshi [7] 54
8 Lear Drive 4h Toshiyuki Takahashi [8] 56
9 Gold Bird 8H Wataru Fujie [9] 56
10 Ring Boy 4G Taito Mori [10] 56
11 Siena Daio 3C Kosei Akimoto [11] 56
12 Smile Nui Loa 3F Mai Fukuhara [12] 54

1:15PM Race 2 C1 (JPY2,160,000) Dirt–1400m
1 Mi Tierra 3F Takayuki Yano [1] 54
2 Ravintsara 5M Naoya Hashimoto [2] 54
3 Rouge Caprice 5M Kazuhiro Kato [3] 54
4 Edono Street 4m Shinobu Sakai [4] 54
5 Seiun Huge 5H Yuto Kokubun [5] 56
6 Treasure Barows 4h Daisuke Mashima [6] 56
7 Namura Kitty 5M Joji Wada [7] 54
8 Harpy Blossom 3F Hiiro Muro (3) [8] 51
9 Ryoiki Tenkai 3F Yoshimi Hanzawa [9] 54
10 Juniper Dance 4m Naoki Machida [10] 54
11 Silver Ginji 3C Yuki Furuoka (1) [11] 55
12 Romashka 5M Kota Motohashi [12] 54

1:50PM Race 3 C1 (JPY2,880,000) Dirt–1500m
1 Chevron Kelly 3F Taito Mori [1] 54
2 Slieve League 6H Joji Wada [2] 56
3 Bullbear Verde 6H Sho Yoshii [3] 56
4 Go Platinum 5M Akira Harita [4] 54
5 Natsuwa Yoru 4m Koshi Yoshidome [5] 54
6 Pinotage 5M Akio Mikoshi [6] 54
7 Arc Angel 4h Kenji Okamura [7] 56
8 Hai 5M Yuto Terashima [8] 54
9 Artista Ace 7H Mai Fukuhara [9] 56
10 Jingle Bell 3F Takayuki Yano [10] 54
11 Gankochan 3F Yujiro Tanabata (1) [11] 53
12 Prism River 4m Seiji Yamazaki [12] 54

2:25PM Race 4 LR (JPY68,000,000) Dirt–2000m
1 Turbulence 9H Tsubasa Sasagawa [1] 56
2 Lagom 4H Katsuma Sameshima [2] 56
3 Sunrise Higher 6H Hiroto Yoshihara [3] 56
4 Keiai Purple 6H Kota Fujioka [4] 56
5 Iolite 5H Yuji Hishida [5] 56
6 Kurino Dragon 4H Yutaka Take [6] 56
7 Suave Aramis 7H Daisuke Mashima [7] 57
8 Ailes Du Courage 8G Masashige Honda [8] 56
9 Taisei Drefong 3C Cristian Demuro [9] 54
10 Ranryo O 4h Kota Motohashi [10] 56
11 Savannah Road 9G Yoshimi Nakashima [11] 56

3:00PM Race 5 B3 (JPY4,320,000) Dirt–1400m
1 Blue Orario 8H Joji Wada [1] 56
2 Grosser Bar 5G Naoki Machida [2] 56
3 Tsuenda 4h Akira Harita [3] 56
4 Perfetta 5M Kota Motohashi [4] 54
5 May Storm 4h Shu Niihara (2) [5] 54
6 Pink Plum 3F Kosei Akimoto [6] 54
7 Rosso Amore 5M Ryoma Kimatsuka (3) [7] 51
8 Siglap Ling Ling 7M Naoya Hashimoto [8] 54
9 My Mission 6H Takehiro Kasano [9] 56
10 Lottie Minister 4h Tsubasa Sasagawa [10] 56
11 Grandis 4G Shinobu Sakai [11] 56
12 Cosmo Sterling 6H Taito Mori [12] 56