JAPAN Race Card (Tokyo City Keiba) – Wednesday, August 17

Ad

Japan PDF Form Guide (English)Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Tokyo City Keiba.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

Ad

Japan PDF Form Guide (English)

Japan PDF Form Guide (Chinese)

1:15PM Race 1 C3 (JPY1,520,000) Dirt–1600m
1 Brillante Imon 4m Masaki Segawa [1] 54
2 Golden Oja 4h Shu Niihara (3) [2] 53
3 One More Day 5M Kanta Taniuchi (3) [3] 51
4 Reverie Ship 7M Shoya Hozono [4] 54
5 Sixiho 5M Kota Tanaka (3) [5] 51
6 Foggara 5M Genki Fujimoto [6] 54
7 Samurai Runner 4h Joji Wada [7] 56
8 Ichigo Short 4m Ryo Yamazaki [8] 54
9 Blue Gardenia 4m Taisei Nakahara (1) [9] 53
10 On Va Gagner 4h Tsubasa Sasagawa [10] 56
11 Italian Gold 4G Kenji Okamura [11] 56
12 M J Hope 5H Ryo Fujita [12] 56
13 Entitled 4m Hisayoshi Higashihara [13] 54

1:50PM Race 2 C3 (JPY1,520,000) Dirt–1200m
1 Jealous Hero 4h Nobuhiko Sanrindo [1] 56
2 Sumomomomomomomomo 4m Yoshimi Nakashima (4) [2] 50
3 Yamano Shachi 6M Shunsuke Ishikawa [3] 54
4 Sakuramasu 5M Taito Mori [4] 54
5 Tomei Drive 6M Naoki Hommura [5] 54
6 Golden Pharaoh 4h Kota Tanaka (3) [6] 53
7 Gamble Lady 4m Ryota Sugawara (2) [7] 52
8 Huracan 6M Shu Niihara (3) [8] 51
9 Finisterra 4h Shohei Nakamura [9] 56
10 Golden Cielo 4m Mai Fukuhara [10] 54
11 Fortunata 4m Joji Wada [11] 54
12 Noble Future 6M Sho Yoshii [12] 54
13 Roman Express 4h Keita Nishi [13] 56
14 Meiner Beloved 7H Shun Ishizaki [14] 56

2:25PM Race 3 3YO (JPY2,850,000) Dirt–1600m
1 Bar Lot 3C Yoichi Ando [1] 56
2 Seiun Koln 3C Tsubasa Sasagawa [2] 56
3 J K Uluru 3F Sho Yoshii [3] 54
4 Sakaben Queen 3F Kanta Taniuchi (3) [4] 51
5 Aeno Yuo 3C Masashige Honda [5] 56
6 Charm Point 3F Hiroshi Chida [6] 54
7 Iron Lady 3F Takuto Iketani (1) [7] 53
8 Floral Romance 3F Takayuki Yano [8] 54
9 Maono Oracle 3C Kota Tanaka (3) [9] 53
10 Integrale 3C Taisei Nakahara (1) [10] 55
11 Harmonica 3F Ryota Sugawara (2) [11] 52

3:00PM Race 4 3YO (JPY2,850,000) Dirt–1400m
1 Wide Martini 3F Fumio Matoba [1] 54
2 Hapiko 3F Ryuji Tatsushiro [2] 54
3 Sei Dancing 3C Ryota Sugawara (2) [3] 54
4 Kaseno Win 3C Kenji Okamura [4] 56
5 Clam 3F Mai Fukuhara [5] 54
6 J K Boss 3C Masashige Honda [6] 56
7 Royal Squash 3C Yuki Eriguchi [7] 56
8 Olaf 3C Shunsuke Ishikawa [8] 56
9 Blue Insanity 3C Takayuki Yano [9] 56
10 Brideal 3F Tsubasa Sasagawa [10] 54
11 Levanzo 3F Joji Wada [11] 54
12 Dream Falcon 3C Genki Fujimoto [12] 56
13 My Rashaan 3F Naoki Machida [13] 54
14 M O Halo 3C Kanta Taniuchi (3) [14] 53

3:35PM Race 5 3YO (JPY2,850,000) Dirt–1200m
1 Hadad 3C Daisuke Mashima [1] 56
2 Bossa Nova Flavor 3F Masaki Segawa [2] 54
3 Kawakami Tiffany 3F Kanta Taniuchi (3) [3] 51
4 Canta Lupa 3F Tsubasa Sasagawa [4] 54
5 Lux Rebellion 3F Genki Fujimoto [5] 54
6 Dare La Vita 3C Fumio Matoba [6] 56
7 Yamasho Cherry 3F Ryota Sugawara (2) [7] 52
8 Antheia 3F Shu Niihara (3) [8] 51
9 Ruby Choco 3F Shunsuke Ishikawa [9] 54
10 Cheery 3F Yuki Furuoka (1) [10] 53
11 Souvenir 3F Kota Motohashi [11] 54
12 Ichi Fuji Prince 3C Joji Wada [12] 56
13 For Striker 3C Ryo Fujita [13] 56
14 Hauptrolle 3C Hiroshi Chida [14] 56

4:10PM Race 6 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1600m
1 Maruyo Sota 4h Hiroshi Chida [1] 56
2 Shingun Spark 6H Yoichi Ando [2] 56
3 Mama’s Coffee 4m Taito Mori [3] 54
4 Mamillius 4h Daisuke Mashima [4] 56
5 Kurofune Legend 6G Yuki Eriguchi [5] 56
6 Dame Commander 4m Kenji Okamura [6] 54
7 It’s Bad 4m Shohei Takahashi [7] 54
8 Vermogen 4m Ryo Nobata (3) [8] 51
9 Shine Vigorous 5M Fumio Matoba [9] 54
10 Venus Orchid 4m Naoki Hommura [10] 54
11 Warbucks 4h Kenta Endo [11] 56

4:45PM Race 7 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1200m
1 Kagayaki Subaru 5H Akira Harita [1] 56
2 Happy Street 5H Kota Motohashi [2] 56
3 Natural Fever 5H Yuki Furuoka (1) [3] 55
4 Benino Mermaid 6M Yoichi Ando [4] 54
5 Cardistry 6M Ryo Fujita [5] 54
6 Mint Tea 5M Kenta Endo [6] 54
7 Green Flash 4m Taisei Nakahara (1) [7] 53
8 Ortho Diana 4m Joji Wada [8] 54
9 Monge Sakura 4m Takayuki Yano [9] 54
10 Rodeo Star Mate 4m Shu Niihara (3) [10] 51
11 Wild Child 5M Sho Yoshii [11] 54
12 Sennari 4G Kanta Taniuchi (3) [12] 53
13 Mystic Isle 4m Ryota Sugawara (2) [13] 52
14 Rhein Angel 5M Masaki Segawa [14] 54

5:20PM Race 8 C1 (JPY2,280,000) Dirt–1600m
1 Transcendental 4h Genki Fujimoto [1] 56
2 Cosmo Aube 5H Yoichi Ando [2] 56
3 Sanei Condor 3C Norifumi Mikamoto [3] 55
4 Shark Warning 4h Naoki Machida [4] 56
5 Salve 5M Taito Mori [5] 54
6 Kikyo 6H Yuki Eriguchi [6] 56
7 Geo Vigorous 4h Kota Motohashi [7] 56
8 Last Story 4h Ryo Fujita [8] 56
9 On Stron 3C Ryuji Tatsushiro [9] 55
10 Sabuno Dream 4m Keita Nishi [10] 54
11 Neo Ele King 9H Ryota Sugawara (2) [11] 54
12 Jo Book Bizarre 6H Shohei Nakamura [12] 56
13 Ocean Black 6H Kota Tanaka (3) [13] 53
14 Sukotonton 4m Fumio Matoba [14] 54

5:55PM Race 9 C1 (JPY2,280,000) Dirt–1200m
1 Eijun Dream 3C Yuki Eriguchi [1] 55
2 My Bruges 4M Takayuki Yano [2] 54
3 Cool Maniwa 4G Shohei Nakamura [3] 56
4 Boirinn 6H Kenji Okamura [4] 56
5 Nac Legend 4h Mai Fukuhara [5] 56
6 Battle Of Thalia 3F Ryota Sugawara (2) [6] 51
7 Team Rocks 4h Genki Fujimoto [7] 56
8 Center Garnet 5M Keita Nishi [8] 54
9 Legend The Earth 4h Daisuke Mashima [9] 56
10 Derma Garnet 5M Naoki Machida [10] 54
11 Claro Imeru 4M Ryo Fujita [11] 54

6:30PM Race 10 C1 (JPY3,800,000) Dirt–1000m
1 Moyuno Iionna 4M Kanta Taniuchi (3) [1] 51
2 Bullbear Daizu 7G Masaki Segawa [2] 56
3 Like Magic 4m Kenji Okamura [3] 54
4 Right Man 5H Hisayoshi Higashihara [4] 56
5 Caramia 4m Genki Fujimoto [5] 54
6 Mitsubachi Cat 3F Sho Yoshii [6] 53
7 Prospero 5H Shu Niihara (3) [7] 53
8 Big Lancer 3C Ryo Fujita [8] 55
9 Swiss Lights 5H Norifumi Mikamoto [9] 56
10 General Vinto 6H Shun Ishizaki [10] 56

7:10PM Race 11 3YO (JPY30,600,000) Dirt–1800m
1 Nudge 3C Takayuki Yano [1] 56
2 Ryan 3C Tadanari Konno [2] 56
3 Rogue Nation 3C Kenta Sugiura [3] 56
4 Sand Falcon 3C Daisuke Mashima [4] 56
5 My Brave 3C Ryoya Sawada [5] 56
6 Steel Rouge 3F Akira Harita [6] 56
7 Lovely Horizon 3C Tsubasa Sasagawa [7] 56
8 Cryogenic 3C Yoichi Ando [8] 56
9 Rovente 3C Masashige Honda [9] 56
10 Espoir Guy 3C Taito Mori [10] 56
11 Cosmo Farnese 3C Genki Fujimoto [11] 56
12 Nine Viper 3C Shu Niihara [12] 56

7:50PM Race 12 B2 (JPY5,130,000) Dirt–1200m
1 Presto Leggero 5M Shu Niihara (3) [1] 51
2 D’oro Kagura 5H Genki Fujimoto [2] 56
3 Murcielago 7H Daisuke Mashima [3] 56
4 S K Angel 6M Kenta Endo [4] 54
5 Golden Choice 6H Joji Wada [5] 56
6 Derma Vodka 7H Yuki Eriguchi [6] 56
7 Overwrite 7G Tsubasa Sasagawa [7] 56
8 Larme Of Dahlia 4m Ryota Sugawara (2) [8] 52
9 Kazuno Ikezuki 6M Ryuji Tatsushiro [9] 54
10 Eri Tadasu 5H Kanta Taniuchi (3) [10] 53