JAPAN Race Card (Urawa) – Monday, August 8

Ad

Japan PDF Form Guide (English)Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Urawa.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

Ad

Japan PDF Form Guide (English)

Japan PDF Form Guide (Chinese)

12:30PM Race 1 C3 (JPY1,440,000) Dirt–1400m
1 Two M Polaris 7H Ryoya Sawada [1] 56
2 Yumetsukushi 6M Kazuhiro Kato [2] 54
3 Smile Genius 7G Mai Fukuhara [3] 56
4 M Chan 6M Kentaro Usui [4] 54
5 Astral Blaze 5M Akio Mikoshi [5] 54
6 Nishino Satoru 6H Toshio Uchida [6] 56

1:00PM Race 2 C3 (JPY1,440,000) Dirt–1400m
1 Tokino Cazador 7H Mai Fukuhara [1] 56
2 Petit Point 6M Ryoma Kimatsuka (3) [2] 51
3 Neo Angel 6M Yuto Kokubun [3] 54
4 Skiniccino 5M Naoki Machida [4] 54
5 Sparkle Girl 6M Hiiro Muro (3) [5] 51
6 Chiang Mai Rouge 6M Kazuhiro Kato [6] 54
7 Links Crystal 9M Wataru Fujie [7] 54

1:30PM Race 3 3YO (JPY2,880,000) Dirt–1500m
1 Gankochan 3F Yujiro Tanabata (1) [1] 53
2 Alma Laura 3F Naoki Machida [2] 54
3 Bellona Flavor 3F Takehiro Kasano [3] 54
4 London Boy 3C Tsubasa Sasagawa [4] 56
5 Tokino Premier 3C Shotaro Kawashima [5] 56
6 Ryoiki Tenkai 3F Naoya Hashimoto [6] 54
7 Maw Ko No Mitama 3C Koshi Yoshidome [7] 56

2:05PM Race 4 C2 (JPY1,800,000) Dirt–1500m
1 Baro’s Legacy 4h Hiiro Muro (3) [1] 53
2 Pino Moran 4h Ryuji Tatsushiro [2] 56
3 Wonder Fenrir 4H Naoya Hashimoto [3] 56
4 Rainbow Color 4m Ryota Sugawara (2) [4] 52
5 Miami Hero 7G Daisuke Mashima [5] 56
6 Tosen Windsor 4h Shoya Hozono [6] 56
7 Pay Phone 4H Joji Wada [7] 56

2:40PM Race 5 C1 (JPY2,160,000) Dirt–800m
1 Copano Catching 4H Kosei Akimoto [1] 56
2 Dragons Ai 3F Koshi Yoshidome [2] 53
3 Aim Down Sight 3C Tsubasa Sasagawa [3] 55
4 Make Road 6M Naoya Hashimoto [4] 54
5 Yamaichi Noa 3C Kota Motohashi [5] 55
6 Kimon Shine 4m Ryuji Tatsushiro [6] 54
7 White Suzuran 3F Shoya Hozono [7] 53
8 Tomiken Ruya 5H Taito Mori [8] 56
9 Smooth Jazz 8H Yoshimi Hanzawa [9] 56
10 Shigeru Apalite 6H Mai Fukuhara [10] 56
11 Edamame 5M Hiiro Muro (3) [11] 51
12 Kura Phenix 4M Ryota Sugawara (2) [12] 52

3:15PM Race 6 C2 (JPY1,800,000) Dirt–1400m
1 Isa Chil Daichi 6H Yujiro Tanabata (1) [1] 55
2 Cosmo Genie 4m Hiiro Muro (3) [2] 51
3 World Prince 9G Akio Mikoshi [3] 56
4 Kamiyaga Ruler 4h Shoya Hozono [4] 56
5 Gold Bird 8H Wataru Fujie [5] 56
6 Dominador 9G Ryota Sugawara (2) [6] 54
7 Antarcticus 5H Ryo Nobata (3) [7] 53
8 Oluolu 6M Tsubasa Sasagawa [8] 54

3:50PM Race 7 C2 (JPY2,700,000) Dirt–1400m
1 Crimson Aura 5M Yoshimi Nakashima (4) [1] 50
2 Derma Jizai 4H Wataru Fujie [2] 56
3 Media Jackal 4m Kosei Akimoto [3] 54
4 Happy Pawa Poke 5H Mai Fukuhara [4] 56
5 Vert Regalo 7H Yuki Furuoka (1) [5] 55
6 Battle Hosanna 8M Yuto Terashima [6] 54
7 Seiun Huge 5H Hiiro Muro (3) [7] 53
8 Guiding Star 8G Tadanari Konno [8] 56
9 Romashka 5M Taito Mori [9] 54

4:25PM Race 8 B3 (JPY4,320,000) Dirt–1500m
1 Sophia Barows 5M Kazuhiro Kato [1] 54
2 Idea Hijo Mayor 5H Yoshimi Nakashima (4) [2] 52
3 Hocus Pocus 7H Takehiro Kasano [3] 56
4 Hakusan Harbor 4H Kota Motohashi [4] 56
5 Mieno Hayabusa 4G Taito Mori [5] 56
6 Links Sho 4h Ryoya Sawada [6] 56
7 Riko Morane 8H Daisuke Mashima [7] 56
8 Namura Tiger 5H Tadanari Konno [8] 56
9 Satono Gold 5G Kosei Akimoto [9] 56
10 Boma Line 5G Mai Fukuhara [10] 56
11 Pink Plum 3F Kenji Okamura [11] 53

5:00PM Race 9 C1 (JPY2,880,000) Dirt–1500m
1 Vanellope 3F Tatsuya Yamaguchi [1] 53
2 Morito Rote Rose 6M Ryo Nobata (3) [2] 51
3 Peisha Musubi 4M Akira Harita [3] 54
4 Kieler Woche 5M Tsubasa Sasagawa [4] 54
5 Slieve League 6H Joji Wada [5] 56
6 Koshi 5G Yuki Yamanaka [6] 56
7 Forgiveness 4h Naoya Hashimoto [7] 56
8 Steel Madonna 4m Ryota Sugawara (2) [8] 52
9 Masano Etoile 3F Taito Mori [9] 53
10 Natsuwa Yoru 4m Mai Fukuhara [10] 54
11 Yoshi Ken Monroe 6H Kosei Akimoto [11] 56