JAPAN Race Card (Tokyo City Keiba) – Thursday, May 12

Ad

Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Tokyo City Keiba.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

Ad

Japan PDF Form Guide (English)

Japan PDF Form Guide (Chinese)

1:30PM Race 1 3YO (JPY3,040,000) Dirt–1600m
1 Battle Of Thalia 3F Ryota Sugawara (3) [1] 51
2 Eijun Dream 3C Yuki Eriguchi [2] 56
3 Blue Sky Lani 3C Tsubasa Sasagawa [3] 56
4 Decameron 3F Kenji Okamura [4] 54
5 Strong March 3C Tadanari Konno [5] 56
6 Samba Flavor 3F Joji Wada [6] 54
7 North Kurotaka 3C Akira Harita [7] 56
8 M O Sweet 3F Kazuhiro Kato [8] 54
9 Musashi Glory 3C Shun Ishizaki [9] 56
10 Ryu One Hime 3F Shohei Nakamura [10] 54
11 Neo Candy 3C Ryuji Tatsushiro [11] 56
12 Greatest Work 3C Taito Mori [12] 56

2:00PM Race 2 3YO (JPY3,040,000) Dirt–1200m
1 Oriental Isle 3C Keita Nishi [1] 56
2 Ecoro Commander 3C Mai Fukuhara [2] 56
3 Bellum Felix 3C Naoki Machida [3] 56
4 Ironsides 3C Taito Mori [4] 56
5 Sabuno Lucky 3C Ryo Fujita [5] 56
6 T’s Glanz 3C Ryuji Tatsushiro [6] 56
7 Gum Tank 3C Yoichi Ando [7] 56
8 Dios Light 3C Joji Wada [8] 56
9 Kitasan Ribbon 3F Tsubasa Sasagawa [9] 54
10 Ka Noa Lady 3F Genki Fujimoto [10] 54
11 Sun Longview 3C Kenta Endo [11] 56
12 Margot Var 3F Kenji Okamura [12] 54
13 Luinil 3F Sho Yoshii [13] 54
14 Tsuruoka Meister 3C Ryota Sugawara (3) [14] 53

2:30PM Race 3 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1600m
1 Paratiisi 4h Naoki Hommura [1] 56
2 Primera Clase 4h Ryuji Tatsushiro [2] 56
3 Gold Brain 4h Daisuke Mashima [3] 56
4 Sergei 7G Shu Niihara (3) [4] 53
5 Prism Rain 7H Takayuki Yano [5] 56
6 Happy Endless 5M Ryota Sugawara (3) [6] 51
7 Nordschleife 5H Sho Yoshii [7] 56
8 Paralegal 4m Kanta Taniuchi (3) [8] 51
9 Asaki 4h Sojiro Goto (3) [9] 53
10 Sardana 8M Seiki Takano [10] 54
11 Last Story 4h Akira Harita [11] 56
12 Danon Fortune 7H Tsubasa Sasagawa [12] 56
13 Hokuto Lory 6H Kenta Endo [13] 56
14 Kaijin Wave 4h Mai Fukuhara [14] 56

3:00PM Race 4 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1400m
1 Rhein Angel 5M Riku Takami (3) [1] 51
2 Miraculous Power 6M Hisayoshi Higashihara [2] 54
3 Win Brioso 4h Fumio Matoba [3] 56
4 Dairyu Queen 6M Tsubasa Sasagawa [4] 54
5 North King 4h Hiroshi Chida [5] 56
6 End Of The Road 7H Naoki Machida [6] 56
7 Mariachi 4h Taisei Nakahara (1) [7] 55
8 Lucent Star 5H Kenji Okamura [8] 56
9 Mikinokarakuribako 4h Ryuji Tatsushiro [9] 56
10 Neo Ambitious 5M Taito Mori [10] 54
11 Pupu 7H Masaki Segawa [11] 56
12 Cool Monster 8G Masahiro Matsuzaki [12] 56
13 Atago Taizen 8H Daisuke Mashima [13] 56
14 Flute 6H Masashige Honda [14] 56

3:35PM Race 5 C2 (JPY1,900,000) Dirt–1200m
1 Sabuno Dancer 6M Ryo Nobata (3) [1] 51
2 Uzumehime 8M Fumio Matoba [2] 54
3 Edono Tailor 5M Takuto Iketani (1) [3] 53
4 Valley Bowler 5M Seiki Takano [4] 54
5 Royal Epic 4h Norifumi Mikamoto [5] 56
6 Grand Mall 5H Takayuki Yano [6] 56
7 Cosmo Oniashige 4h Yuki Eriguchi [7] 56
8 Hakushin Ace 4h Riku Takami (3) [8] 53
9 Sakki Shin 5H Shohei Takahashi [9] 56
10 Kafuji Libra 5G Masahiro Matsuzaki [10] 56
11 Benino Sunflower 4m Sojiro Goto (3) [11] 51
12 Bourtange 4G Keita Nishi [12] 56
13 French Barows 5H Naoki Machida [13] 56
14 Pop Whirl 4m Tsubasa Sasagawa [14] 54
15 Slow Food 5M Shu Niihara (3) [15] 51

4:10PM Race 6 C1 (JPY2,280,000) Dirt–1600m
1 Kitten’s Rumba 4G Takayuki Yano [1] 56
2 Cosmo Aube 5H Yoichi Ando [2] 56
3 Baraq 4m Shunsuke Ishikawa [3] 54
4 Transcendental 4h Akira Harita [4] 56
5 Presto Luce 5G Ryo Kosugi [5] 56
6 Logi Deep 4m Shu Niihara (3) [6] 51
7 Moriden World 4h Ryuji Tatsushiro [7] 56
8 Unstoppable 5G Riku Takami (3) [8] 53
9 Hades Keeper 4h Taito Mori [9] 56
10 Niyol 4H Masashige Honda [10] 56
11 Shita Bed 4h Tadanari Konno [11] 56
12 Champion Fuji 5H Norifumi Mikamoto [12] 56
13 T O Ma Cherie 4m Ryota Sugawara (3) [13] 51
14 Daikichi Homare 4h Daisuke Mashima [14] 56

4:45PM Race 7 C1 (JPY2,280,000) Dirt–1400m
1 Meliodas 4h Kenji Okamura [1] 56
2 Gambanteinn 4M Takayuki Yano [2] 54
3 Center Garnet 5M Keita Nishi [3] 54
4 Riscaldamento 4m Norifumi Mikamoto [4] 54
5 Dance Maker 7G Masaki Segawa [5] 56
6 Espresso 4h Tsubasa Sasagawa [6] 56
7 K Top Road 7H Hisayoshi Higashihara [7] 56
8 Grass Leo 7H Fumio Matoba [8] 56
9 Apollo Hope 6M Taisei Nakahara (1) [9] 53
10 Kazu Orval 5G Seiji Yamazaki [10] 56
11 Ocean Black 6H Ryuji Tatsushiro [11] 56
12 Mount Position 5H Joji Wada [12] 56

5:20PM Race 8 C1 (JPY2,280,000) Dirt–1200m
1 Fair Wind 5M Yuki Eriguchi [1] 54
2 Like Magic 4m Kenji Okamura [2] 54
3 Last Vigorous 4h Naoki Machida [3] 56
4 Meiner Raggio 7H Shu Niihara (3) [4] 53
5 Boirinn 6H Keita Nishi [5] 56
6 Ken Bridge Latte 4h Taito Mori [6] 56
7 Team Rocks 4h Tadanari Konno [7] 56
8 Originator 8H Joji Wada [8] 56
9 For Richard 4h Ryo Fujita [9] 56
10 Smart Frey 7H Hisayoshi Higashihara [10] 56
11 Legend Ruler 4h Shunsuke Ishikawa [11] 56
12 Machan Faith 4m Riku Takami (3) [12] 51
13 Sun Beast 5H Fumio Matoba [13] 56
14 Wynwood 4h Yuki Furuoka (1) [14] 55
15 Sakki Rubiano 4h Yoichi Ando [15] 56

5:55PM Race 9 B1 (JPY5,510,000) Dirt–1800m
1 Porte Du Reve 9G Shun Ishizaki [1] 56
2 Golden Cycle 6H Taito Mori [2] 56
3 Kazu Venator 5H Daisuke Mashima [3] 56
4 Corazon De Oro 5H Takayuki Yano [4] 56
5 Bishamonten 4h Norifumi Mikamoto [5] 56
6 Denniston 7H Mai Fukuhara [6] 56
7 Lingus Warrior 5H Tadanari Konno [7] 56
8 Aeno Emperor 6H Masashige Honda [8] 56
9 Fraternite 6M Fumio Matoba [9] 54
10 Sir Houston 8H Seiji Sakai [10] 56
11 Satono Deed 7G Genki Fujimoto [11] 56

6:30PM Race 10 B3 (JPY4,560,000) Dirt–1200m
1 Latericius 6M Tadanari Konno [1] 54
2 Rodalquilar 6H Ryuji Tatsushiro [2] 56
3 Sicilienne 6M Keita Nishi [3] 54
4 Scatenato 6H Daisuke Mashima [4] 56
5 Scissorhands 5M Naoki Machida [5] 54
6 Sabuno Kikoshi 4h Joji Wada [6] 56
7 Lucid Dragon 6H Seiji Yamazaki [7] 56
8 Jun Yuko 6M Masashige Honda [8] 54
9 Kyoei Sofia 7M Genki Fujimoto [9] 54
10 Space Ship 5H Ryo Fujita [10] 56
11 Edge Rush 5H Sho Yoshii [11] 56
12 Prince Charm 5G Kenji Okamura [12] 56
13 Akatsuki Joe 7H Shotaro Kawashima [13] 56
14 Charismasun Hikaru 5M Mai Fukuhara [14] 54

7:10PM Race 11 3YO (JPY59,500,000) Dirt–1800m
1 Il Vento 3C Kenji Okamura [1] 56
2 Kile 3C Seiji Sakai [2] 56
3 Miguel 3C Keita Nishi [3] 56
4 Scharfsinn 3C Norifumi Mikamoto [4] 56
5 Frere Filles 3C Joji Wada [5] 56
6 Cryogenic 3C Yoichi Ando [6] 56
7 Livi Face 3C Taito Mori [7] 56
8 Ryan 3C Tadanari Konno [8] 56
9 Futo 3C Akira Harita [9] 56
10 Cobra 3C Seiji Yamazaki [10] 56
11 Praelude 3C Masashige Honda [11] 56
12 Riko Victor 3C Tsubasa Sasagawa [12] 56
13 Nudge 3C Takayuki Yano [13] 56
14 Falcon Sword 3C Naoki Machida [14] 56
15 Miyagi Zao 3C Daisuke Mashima [15] 56

7:50PM Race 12 B2 (JPY5,130,000) Dirt–1600m
1 For Duran 6H Masaki Segawa [1] 56
2 Flaring King 5H Fumio Matoba [2] 56
3 Way Key 4h Joji Wada [3] 56
4 Monge Torao 5H Taito Mori [4] 56
5 Winning Maybe 6H Kenji Okamura [5] 56
6 Kira Kaido 4G Tsubasa Sasagawa [6] 56
7 Win Archives 8H Ryo Fujita [7] 56
8 Valed Dancer 5H Akira Harita [8] 56
9 Admire Delta 6H Ryuji Tatsushiro [9] 56
10 Kokoroiki 4h Takayuki Yano [10] 56
11 Kazuno Teio 9H Keita Nishi [11] 56